Over mij

Wie ben ik

Aan de hand van deze visual kunnen jullie het best ontdekken wie en hoe ik ben. Ik heb gekozen om een visual te maken van afbeeldingen die ik zelf heb genomen. Dit omdat ik me heel graag bezig hou met fotografie. Niet alleen met het nemen van foto’s maar ook met de bewerking ervan.

Op de meeste afbeeldingen zie je me ook lachen. Dit toont aan dat ik een vrolijk persoon ben en geniet van mijn leven. Ik heb vooral afbeeldingen gebruikt van mijn 3 favoriete dingen. Reizen, vrienden en familie.

Reizen is wat ik het liefst doe. Naar waar of met wie maakt voor mij niet uit, ik hou van nieuwe plaatsen en culturen te ontdekken. Mijn favoriete reisgezelschap zijn natuurlijk mijn vrienden. Ik voel me helemaal op mijn gemak bij hen. We denken elkaar door en door te kennen, maar toch kom je steeds meer over elkaar te weten.

Reizen is niet het enige wat ik doe met mijn vrienden. Ik hou ook gewoon van een avondje gezellig thuiszitten, samen eten en bijpraten. Ook houden we van het tegenovergestelde, een avondje op stap gaan en samen onze gekste avonturen beleven.

Familie is ook heel belangrijk voor mij. Ik heb een goede band met mijn mama en met de rest van mijn gezin. Samen gezellig iets gaan eten of een film kijken zijn onze favoriete activiteiten.

Resultaten Persoonlijkheidstests

Om mezelf wat beter te leren kennen deed ik enkele persoonlijkheidstesten. Hieronder kun je de resultaten en mijn reactie hierop terugvinden.

Je denk jezelf door en door te kennen maar toch is dit niet zo. Als iemand jou vraagt wat je sterke en zwakkere punten zijn is het toch wel even nadenken. Voor de module ‘Small Business Project’ hebben we enkele groepswerken. Het is dan ook belangrijk dat deze groepen goed in elkaar zitten. Hiervoor kwamen de persoonlijkheidstesten goed van pas. Zo leerden we elkaars kwaliteiten maar ook onze eigen kwaliteiten beter kennen.

Bij mij bleken de resultaten van de testen te kloppen, ik had de meeste antwoorden zien aankomen. Toch was ik wat verrast bij sommige, bijvoorbeld bij de Belbin-test. Daar stond bij mij de bedrijfsman op de tweede plaats. De beschrijving hiervan is ‘De bedrijfsman wordt ook wel de ‘organisator’ of ‘uitvoerder’ genoemd. Vaak is het iemand die van aanpakken weet. De bedrijfsman is over het algemeen gedisciplineerd. Hij of zij pakt zaken systematisch aan en legt vaak een grote ijver aan de dag. De bedrijfsman heeft een praktische instelling en weet beleid in concrete acties te vertalen.’

Ik vind dit persoonlijk niet echt bij mij passen. Ik ben natuurlijk wel een gedisciplineerd iemand, maar geen zo’n organisator. Ik ga bij een project niet snel zelf de leiding nemen maar ik ga dit overlaten aan iemand anders.

De andere resultaten verbaasden mij niet. Of misschien toch wel, maar niet in de zin dat deze niet bleken te kloppen. Ik vind het heel straf dat deze testen aan de hand van enkele vragen jouw persoonlijkheid zo gedetailleerd en correct kunnen weergeven.

Big Five

Rapport
Persoonlijkheidstest

De Big Five-persoonlijkheidstest is een beknopte methode voor het meten van de vijf belangrijkste persoonlijkheidsfactoren en van de zes facetten die elke van die factoren bepalen. De factorscores vormen een brede, algemene beschrijving van een persoon. De facetscores geven een gedetailleerdere beschrijving van de specifieke persoonlijkheidskenmerken die samen de brede, algemene beschrijving vormen.

De Big Five-factoren

Beschrijft iemand die laag scoort als… Percentiel (bereik) Beschrijft iemand die hoog scoort als…

Openheid voor ervaringen
Traditionalistisch – nuchter – praktisch – behoudend – geeft de voorkeur aan traditionele opvattingen en technische probleemoplossing 4%
(zeer laag)
Fantasierijk – ruimdenkend – experimenteel – geeft de voorkeur aan conceptuele probleemoplossing

Gewetensvolheid
Spontaan – ongeorganiseerd – geeft de voorkeur aan flexibele plannen – houdt niet van nauwkeurigheid 75%
(hoog)
Zorgvuldig – gedisciplineerd – efficiënt – goed georganiseerd – houdt van nauwkeurigheid – sterk plichtsbesef• (heel hoge scoorders zouden kunnen worden omschreven als workaholics)

Extraversie
Gereserveerd – formeel – serieus – stil – werkt het liefst alleen – vermijdt directe leiderschapsrollen 20%
(laag)
Joviaal – vriendelijk – assertief – werkt graag met anderen – vervult graag directe leiderschapsrollen

Meegaandheid
Zakelijk – sceptisch – competitief – trots – wil liever concurreren dan samenwerken 61%
(gemiddeld)
Meelevend – maakt het anderen graag naar de zin – inschikkelijk – wil liever samenwerken dan concurreren en conflicteren

Natuurlijke reacties
Niet snel van slag in stresssituaties – ontspannen – veerkrachtig – rustig 54%
(gemiddeld)
Ervaart negatieve emotionele reacties en zorgelijke gevoelens – geneigd tot piekeren – snel van slag
Verdeling bij benadering over de normale volwassen beroepsbevolking:
Bereik: Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog
Cumulatief percentiel < 7% 7% > 30% 30% > 70% 70% > 93% 93% >
Omvang van het bereik 7% 23% 40% 23% 7%

De sterkste persoonlijkheidsfactor

De factor-testscore die het verst bij 50 vandaan ligt – naar boven of naar beneden – geeft iemands sterkste persoonlijkheidskenmerk aan.

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft doorgaans de grootste invloed op je gedrag in het algemeen, je motivatie, je waarden en de manier waarop je reageert op werk- en privé-situaties. De score die daarna het verst bij 50 vandaan ligt – naar boven of naar beneden – heeft doorgaans op een na de meeste invloed, enzovoort.

MBTI

BelBin

Je uitslag

Op basis van je antwoorden is bepaald in hoeverre elke van de negen teamrollen aansluit bij je persoonlijkheid. De mate waarin een teamrol bij je past staat weergegeven met een aantal punten.

De negen rollen zijn de “Bedrijfsman”, “Brononderzoeker”, “Plant”, “Monitor”, “Vormer”, “Voorzitter”, “Zorgdrager”, “Groepswerker” en de “Specialist”.

In totaal heb je 100 punten verdeeld. Een groepsrol kan maximaal 25 punten hebben. Hieronder staan eerst de twee groepsrollen die je de meeste punten gaf en daaronder de rol die je het minst aantal punten gaf.

De meeste punten gaf je aan de rol: Groepswerker (18 punten)

De groepswerker is zorgzaam, conflictvermijdend en gericht op harmonie. Hij of zij vindt het fijn om mensen te helpen. De groepswerker zal zich over het algemeen vrij mild opstellen en weet mensen diplomatiek te benaderen. Mensen zullen de groepswerker over het algemeen waarderen. Hij of zij heeft een luisterend oor en zorgt voor een goede sfeer binnen het team.

Daarna gaf je de meeste punten aan: Bedrijfsman (15 punten)

De bedrijfsman wordt ook wel de ‘organisator’ of ‘uitvoerder’ genoemd. Vaak is het iemand die van aanpakken weet. De bedrijfsman is over het algemeen gedisciplineerd. Hij of zij pakt zaken systematisch aan en legt vaak een grote ijver aan de dag. De bedrijfsman heeft een praktische instelling en weet beleid in concrete acties te vertalen.

Het minst aantal punten gaf je voor: Brononderzoeker (3 punten)

De brononderzoeker is over het algemeen een extravert persoon. Hij of zij is veelal hartelijk en joviaal. De brononderzoeker heeft vaak een brede belangstelling en is nieuwsgierig. De brononderzoeker treedt graag op de voorgrond en praat makkelijk. Met improviseren of presenteren heeft de brononderzoeker over het algemeen minder problemen.

Roos Van Leary

Je uitslag

De Roos van Leary maakt onderscheid tussen boven- en ondergedrag en tussen samen en tegen. Op basis van deze twee assen komen vier rollen tot stand.

Boven-onder:

Iemand die bovengedrag vertoont heeft de neiging zich dominant op te stellen. Iemand die ondergedrag vertoont heeft de neiging zich meer afwachtend, volgzaam op te stellen.

Samen-tegen:

‘Samen’ slaat op samenwerken. Dit duidt vaak op een mensgerichte instelling. Mensen met dit gedrag zullen zich over het algemeen vriendelijk opstellen. ‘Tegen’ duidt op een meer functionele instelling. Mensen met dit gedrag zullen zich vrij zakelijk opstellen en zijn niet primair gericht op samenwerken.

De combinaties tussen deze twee assen leiden tot de vier rollen; leidingnemend, aanpassend, defensief en aanvallend.

Op basis van je antwoorden is bepaald welk van deze vier rollen het beste op je van toepassing is.

Volgens je antwoorden ben je het beste te typeren als enigzins Aanpassend.

Aanpassend

Een aanpassend persoon is over het algemeen volgzaam en vriendelijk. Ze vermijden ruzie, zijn georiënteerd op het belang van de ander en laten het initiatief vaak over aan de ander. Aanpassende personen zijn vaak zachtaardig, bescheiden en invoelend. Andere typeringen die vaak van toepassing zijn; warm, trouw, coöperatief. In hun volgzaamheid kunnen ze zich wel eens wegcijferen of zijn ze soms naïef.

Uitlokken van gedrag

Als iemand zich aanpassend opstelt, zal dat bij de ander leidingnemend gedrag oproepen. Indien ongewenst, kan aanpassend gedrag het beste worden weerstaan met defensief gedrag. Hierdoor wordt een aanpassend persoon gedwongen het heft in handen te nemen.

Curriculum Vitae

Visitekaartje