Big Five

Rapport
Persoonlijkheidstest

De Big Five-persoonlijkheidstest is een beknopte methode voor het meten van de vijf belangrijkste persoonlijkheidsfactoren en van de zes facetten die elke van die factoren bepalen. De factorscores vormen een brede, algemene beschrijving van een persoon. De facetscores geven een gedetailleerdere beschrijving van de specifieke persoonlijkheidskenmerken die samen de brede, algemene beschrijving vormen.

De Big Five-factoren

Beschrijft iemand die laag scoort als… Percentiel (bereik) Beschrijft iemand die hoog scoort als…

Openheid voor ervaringen
Traditionalistisch – nuchter – praktisch – behoudend – geeft de voorkeur aan traditionele opvattingen en technische probleemoplossing 4%
(zeer laag)
Fantasierijk – ruimdenkend – experimenteel – geeft de voorkeur aan conceptuele probleemoplossing

Gewetensvolheid
Spontaan – ongeorganiseerd – geeft de voorkeur aan flexibele plannen – houdt niet van nauwkeurigheid 75%
(hoog)
Zorgvuldig – gedisciplineerd – efficiënt – goed georganiseerd – houdt van nauwkeurigheid – sterk plichtsbesef• (heel hoge scoorders zouden kunnen worden omschreven als workaholics)

Extraversie
Gereserveerd – formeel – serieus – stil – werkt het liefst alleen – vermijdt directe leiderschapsrollen 20%
(laag)
Joviaal – vriendelijk – assertief – werkt graag met anderen – vervult graag directe leiderschapsrollen

Meegaandheid
Zakelijk – sceptisch – competitief – trots – wil liever concurreren dan samenwerken 61%
(gemiddeld)
Meelevend – maakt het anderen graag naar de zin – inschikkelijk – wil liever samenwerken dan concurreren en conflicteren

Natuurlijke reacties
Niet snel van slag in stresssituaties – ontspannen – veerkrachtig – rustig 54%
(gemiddeld)
Ervaart negatieve emotionele reacties en zorgelijke gevoelens – geneigd tot piekeren – snel van slag
Verdeling bij benadering over de normale volwassen beroepsbevolking:
Bereik: Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog
Cumulatief percentiel < 7% 7% > 30% 30% > 70% 70% > 93% 93% >
Omvang van het bereik 7% 23% 40% 23% 7%

De sterkste persoonlijkheidsfactor

De factor-testscore die het verst bij 50 vandaan ligt – naar boven of naar beneden – geeft iemands sterkste persoonlijkheidskenmerk aan.

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft doorgaans de grootste invloed op je gedrag in het algemeen, je motivatie, je waarden en de manier waarop je reageert op werk- en privé-situaties. De score die daarna het verst bij 50 vandaan ligt – naar boven of naar beneden – heeft doorgaans op een na de meeste invloed, enzovoort.